Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Urban jungel duftolje m pipette 30 ml

kr 219.00
Leveringstid: 2-3 dager
På lager 22 Produkter
Referanse:
0801285
Produkter i samme duft
Beskrivelse

Urban Jungle er en duft som vekker vårt innerste ønsker om å utforske naturen i en travel hverdag.

Duftnotater

  • Toppnotater:  Blåbær, tomatblader, grapefrukt og paprika.
  • Hjerte:  Passionsfrukt, mango, sitronblader og bergamott
  • Bakgrunn:  Ingefær, sedertre, musk og røde bær.

Fareutsagn: Forårsaker hudirritasjon. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

Forsiktighetsutsagn:

Hvis legehjelp er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i øynene, huden eller klærne. Hvis du søler bruk vernehansker.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis

tilstede og lett å gjøre. Fortsett å skylle. Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale forskrifter.

Advarsel:

Inneholder 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on, geraniol, linalool, citronellol, 4-

tert-butylcykloheksylacetat, a-metyl-1,3-benzodioksol-5-propionaldehyd, (R)-p-menta-1,8-dien, citral, pinen,

2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd, 7-hydroksycitronellal, 1-(2,6,6-trimetyl-1,3-cykloheksadien-1-yl)-2-buten- Kan gi en allergisk reaksjon.

Les merShow less
Produktdetaljer
0801285
Sist vist

Meny

konto