Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Limoncello/sitron røkelsespinner 16 stk

kr 79.00
Leveringstid: 2-3 dager
På lager 8 Produkter
Referanse:
0139150
Produkter i samme duft
Beskrivelse

Limoncello

En sitrusaktig, fruktig, levende og spennende frisk duft. Fra kysten av Amalfi kommer denne søte og forfriskende middelhavsaromaen.

Duftnotater

  • Toppnotater:  Intens sitronskall, med subtile hint om grønn lime og mandariner
  • Hjerte:  Sitron- og Bergamottblader og blomster.
  • Bakgrunn:  Søt notat av rørsukker.


Advarsel:

Inneholder linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on, cineol, (R)- p-mentha-

1,8-dien, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahydro-3,6,8,8-tetrametyl-1H-3a ,7-metanoazulen-5-yl)etan-1-

en, okt-1-en-3-ylacetat, kumarin. Kan gi en allergisk reaksjon.

 

Forårsaker hudirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk vernehansker/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis tilstede og lett å gjøre. Fortsett å skylle. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kast innholdet/beholderen til et godkjent avfallsanlegg.

Les merShow less
Produktdetaljer
0139150
Sist vist

Meny

konto